Supervision

Supervision eller samtalepartner

- Der er ikke absolut koldt på toppen, men ind imellem ensomt. Forventningerne til en leder er store, og ofte føler ledere, de har behov for at kunne drøfte muligheder og trusler med en uvildig part. For at se andre muligheder, men også for at få afprøvet idéer, inden de præsenteres for bestyrelse og/eller medarbejdere. Eller for at få belyst egne stærke/svage sider. Ørskov Leder- og Organisationsudvikling har et godt produkt til ledere og ledergrupper, der vil prøve sig selv og skabe ny udvikling. Gennem det vi kalder: ”dialog-koncept”, hvor vi starter med at finde den konsulent, der passer bedst til opgaven og kan se dine eller virksomhedens muligheder lige nu, finder vi i fællesskab frem til målet.

Et procesforløb

I leder-supervision arbejdes der med praktiske problemstillinger af vidt forskellig art. Erfaringer fra egne lederstillinger og psykologisk indsigt er hovedelementerne. Erfaring spiller naturligvis en væsentlig rolle, men tryghed, tillid og diskretion er en forudsætning. Supervision foregår ofte her hos os, men kan også gennemføres ude i virksomheden eller på steder, hvor det er muligt at opnå fuld diskretion. Omfanget, når første møde er gennemført, kan i mange tilfælde være et par timer og ikke yderligere. I andre tilfælde en halv eller hel dag. Vi har også gennemført projekter med to hele dage til de indledende drøftelser og herefter to til fire timer hvert halve eller hele år. Forløbene kan altså være meget individuelle.

Hvad taler man om, og hvordan?

Gruppen eller den enkelte formulerer, hvad man ønsker at tale om i dag, og det er derefter konsulentens opgave at få gruppen, eller den enkelte til selv at svare på egne spørgsmål gennem forskellige psykologiske dialog-teknikker. Mange har på forskellige kurser fået personlig feed-back fra en gruppe eller enkeltperson, og det er vores erfaring, at alle kan huske disse gode råd, eller den positive kritik, selv om man har glemt selve kursets indhold. Netop fordi personlig supervision huskes og kan bruges. Vi hører efter flere år ofte ledere sige: ”På et kursus var der engang én der sagde til mig, at jeg altid … Det glemmer jeg aldrig, og det tænker jeg ofte tilbage på. Det var hele kurset værd”. Supervision bygger netop på det enkle og operative. Som idé-katalog har vi samlet nogle af de formulerede spørgsmål, der har optrådt i supervisionsforløb i løbet af de sidste par år.

Kontakt os

Har du spørgsmål til Leder- og organisationsudvikling, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 97 35 13 55, eller udfylde formularen herunder.

Kursusmuligheder

  • Udvikling
  • Personlig styrke
  • Fusion og sammenlægning
  • Sammenlægning
  • Lederkurser
  • Mellemledertræning

Konfliktløsning

Ørskov Leder- og Organisationsudvikling opererer med værktøjer, der kan anvendes i et procesforløb vedrørende løsning af konflikter i en virksomhed - både på leder- og medarbejderniveau. Vi indgår som et mellemled, der ofte er tilstrækkeligt til en løsning af problemer, der ellers kunne se ud til at være meget komplicerede. Vores ekspertise på dette område er stor - og referencelisten lang.

Konfliktløsning eller manglende dialog er emner, vi gerne går ind i og finder løsninger på - alt efter opgavens art.

Det kan handle om dage, uger eller kortere forløb. Væsentligt er det, at processen gennemføres på virksomhedens præmisser og med respekt for virksomhedens kultur.

Vi har løst konflikter for hele virksomheder, hele kommuner og interne afdelinger og institutioner – helt ned til små styregrupper. Af og til også for ledergrupper, der er kommet på kant med hinanden. En konflikt handler altid om ”ikke indfriede forventninger”.

Et kursus i konflikthåndtering er ofte en del af forløbet. Forandring gennem konflikthåndtering og det, at turde gå ind i konflikter. Om coaching og mægling - og om at bruge konflikten konstruktivt.

Har du spørgsmål?​

Ring og få en snak med
Gunnar om konfliktløsning.
97351355 / Send en mail

Afdelinger

Hvad kan vi hjælpe med?


Skriv til os, og vi vender tilbage hurtigst muligt

Ørskov Leder- og Organisationsudvikling

Petersmindevej 10
6900 Skjern

Tlf.: +45 97 35 13 55
E-mail: mail@orskovas.dk