Supervision

NYT produkt fra Annie og Gunnar Ørskov:

Hvor vil du hen du ? - Mens vi venter

Mens du venter på en vaccine, venter på at få dit gamle liv tilbage, venter på et nyt job eller går og venter på om lidt ikke at have et job, eller hvis du lige nu overvejer, om du jobmæssigt er det rigtige sted, i forhold til det job du kunne ønske dig, måske er du i tvivl om, hvad du kunne tænke dig, eller hvor du jobmæssigt kunne have det godt og falde ind.

Hvis vi bare venter, bliver ventetid ofte kun til passiv spildtid, men hvis du bruger ventetid til af blive afklaret, måske blive klogere på dig selv og dine muligheder, så er spildtid blevet til aktiv udviklingstid, og så er tiden jo ikke spildt.

Du kan hos os få 3 personlige profiltest (en elektronisk og to sammen med os), hvor vi mødes en til en for personlig tilbagemelding på test samt en dialogtime, hvor vi taler om hvad nu? Hvis du ønsker det, kan vi mødes igen et par måneder senere til et nyt dialogmøde. Der kan også holdes telefon-/skypemøder undervejs.

Vi har i 25 år arbejdet med rekruttering, hvor vi hjælper virksomheder med at finde den rette medarbejder, og vi har gennem årene udviklet en rigtig god ”testpakke”, som omkring 5.000 personer har prøvet med stor succes, også dem, der ikke fik jobbet tilbagemelder tilfredshed, fordi de under test og  tilbagemelding er kommet positivt videre.

Da der i øjeblikket pga. Corona er en nedgang i vores foredragsvirksomhed, bl.a. fordi forsamlingsforbuddet stadig er der, og mange arrangementer aflyses på grund af pladsmangel. Derfor har vi fået tid til at tilbyde dette produkt til alle, hvilket vi ofte har haft lyst til, men ikke kunnet finde tid til, det har vi så nu.  

Gennem årene har vi haft flere, der har købt denne ydelse, ligeledes kan vi se flere ansøgere, der kommer til samtale medbringende egne test, og derfor er godt forberedt, når de skal forklare, hvorfor de har søgt jobbet. Vi ser også kandidater vokse, når det er dem, der sidder med testene, og derfor kan stille kvalificerede spørgsmål til mulighederne i det job de har søgt.

Ring på 4041 0555 og få en uforbindende snak om vores produkt, og de forskellige muligheder der er for at sammensætte netop det, som du har brug for.

Test 1: Grundtest med baggrund i dit holdningsmønster
Kr. 1.400,-

Test 2: En personprofil om personlighed med forskellige udgangspunkter
Kr. 2.900,- + en skriftlig tilbagemelding.

Test 3: En gruppeprofil - om dig i forhold til grupper/teams
Kr. 2.200,- + en skriftlig tilbagemelding.

Alle priser er inkl. moms og en personlig tilbagemelding

 

Supervision eller samtalepartner

- Der er ikke absolut koldt på toppen, men ind imellem ensomt. Forventningerne til en leder er store, og ofte føler ledere, de har behov for at kunne drøfte muligheder og trusler med en uvildig part. For at se andre muligheder, men også for at få afprøvet idéer, inden de præsenteres for bestyrelse og/eller medarbejdere. Eller for at få belyst egne stærke/svage sider. Ørskov Leder- og Organisationsudvikling har et godt produkt til ledere og ledergrupper, der vil prøve sig selv og skabe ny udvikling. Gennem det vi kalder: ”dialog-koncept”, hvor vi starter med at finde den konsulent, der passer bedst til opgaven og kan se dine eller virksomhedens muligheder lige nu, finder vi i fællesskab frem til målet.

Et procesforløb

I leder-supervision arbejdes der med praktiske problemstillinger af vidt forskellig art. Erfaringer fra egne lederstillinger og psykologisk indsigt er hovedelementerne. Erfaring spiller naturligvis en væsentlig rolle, men tryghed, tillid og diskretion er en forudsætning. Supervision foregår ofte her hos os, men kan også gennemføres ude i virksomheden eller på steder, hvor det er muligt at opnå fuld diskretion. Omfanget, når første møde er gennemført, kan i mange tilfælde være et par timer og ikke yderligere. I andre tilfælde en halv eller hel dag. Vi har også gennemført projekter med to hele dage til de indledende drøftelser og herefter to til fire timer hvert halve eller hele år. Forløbene kan altså være meget individuelle.

Hvad taler man om, og hvordan?

Gruppen eller den enkelte formulerer, hvad man ønsker at tale om i dag, og det er derefter konsulentens opgave at få gruppen, eller den enkelte til selv at svare på egne spørgsmål gennem forskellige psykologiske dialog-teknikker. Mange har på forskellige kurser fået personlig feed-back fra en gruppe eller enkeltperson, og det er vores erfaring, at alle kan huske disse gode råd, eller den positive kritik, selv om man har glemt selve kursets indhold. Netop fordi personlig supervision huskes og kan bruges. Vi hører efter flere år ofte ledere sige: ”På et kursus var der engang én der sagde til mig, at jeg altid … Det glemmer jeg aldrig, og det tænker jeg ofte tilbage på. Det var hele kurset værd”. Supervision bygger netop på det enkle og operative. Som idé-katalog har vi samlet nogle af de formulerede spørgsmål, der har optrådt i supervisionsforløb i løbet af de sidste par år.

Kontakt os

Har du spørgsmål til Leder- og organisationsudvikling, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 97 35 13 55, eller udfylde formularen herunder.

Kursusmuligheder

  • Udvikling
  • Personlig styrke
  • Fusion og sammenlægning
  • Sammenlægning
  • Lederkurser
  • Mellemledertræning

Konfliktløsning

Ørskov Leder- og Organisationsudvikling opererer med værktøjer, der kan anvendes i et procesforløb vedrørende løsning af konflikter i en virksomhed - både på leder- og medarbejderniveau. Vi indgår som et mellemled, der ofte er tilstrækkeligt til en løsning af problemer, der ellers kunne se ud til at være meget komplicerede. Vores ekspertise på dette område er stor - og referencelisten lang.

Konfliktløsning eller manglende dialog er emner, vi gerne går ind i og finder løsninger på - alt efter opgavens art.

Det kan handle om dage, uger eller kortere forløb. Væsentligt er det, at processen gennemføres på virksomhedens præmisser og med respekt for virksomhedens kultur.

Vi har løst konflikter for hele virksomheder, hele kommuner og interne afdelinger og institutioner – helt ned til små styregrupper. Af og til også for ledergrupper, der er kommet på kant med hinanden. En konflikt handler altid om ”ikke indfriede forventninger”.

Et kursus i konflikthåndtering er ofte en del af forløbet. Forandring gennem konflikthåndtering og det, at turde gå ind i konflikter. Om coaching og mægling - og om at bruge konflikten konstruktivt.

Har du spørgsmål?​

Ring og få en snak med
Gunnar om konfliktløsning.
97351355 / Send en mail

Afdelinger

Hvad kan vi hjælpe med?


Skriv til os, og vi vender tilbage hurtigst muligt

Ørskov Leder- og Organisationsudvikling

Petersmindevej 10
6900 Skjern

Tlf.: +45 97 35 13 55
E-mail: mail@orskovas.dk