Konfliktløsning

Ørskov Leder- og Organisationsudvikling opererer med værktøjer, der kan anvendes i et procesforløb vedrørende løsning af konflikter i en virksomhed - både på leder- og medarbejderniveau. Vi indgår som et mellemled, der ofte er tilstrækkeligt til en løsning af problemer, der ellers kunne se ud til at være meget komplicerede. Vores ekspertise på dette område er stor - og referencelisten lang.

Konfliktløsning eller manglende dialog er emner, vi gerne går ind i og finder løsninger på - alt efter opgavens art.

Det kan handle om dage, uger eller kortere forløb. Væsentligt er det, at processen gennemføres på virksomhedens præmisser og med respekt for virksomhedens kultur.

Vi har løst konflikter for hele virksomheder, hele kommuner og interne afdelinger og institutioner – helt ned til små styregrupper. Af og til også for ledergrupper, der er kommet på kant med hinanden. En konflikt handler altid om ”ikke indfriede forventninger”.

Et kursus i konflikthåndtering er ofte en del af forløbet. Forandring gennem konflikthåndtering og det, at turde gå ind i konflikter. Om coaching og mægling - og om at bruge konflikten konstruktivt.


Har du spørgsmål?


Ring og få en snak med Gunnar om konfliktløsning.
97351355 / Send en mail